Vi har i den senere tid hatt en stor produksjon av annonser.